PROF. DR. JOOP HARTOGsymposion VAN PENSIOENWET 2006 NAAR WET TOEKOMST PENSIOENEN: EEN SPRONG IN HET DUISTER?

20 maart 2023

Symposion over een ongewisse toekomst Utrecht 19 april 2023

In eerste aanleg is bijwonen van het symposion alleen mogelijk op uitnodiging. Naar verwachting zullen ook plaatsen beschikbaar zijn voor andere geïnteresseerden. U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deelname. Ook in de tweede ronde zal de selectie gericht zijn op een evenwichtige samenstelling van het deelnemersbestand. Wij berichten u zo snel mogelijk of er voor u plaats is.

De laatste jaren is er een heftig debat gevoerd over de noodzaak van een transformatie van het Nederlandse pensioenstelsel. Het voornaamste argument is dat het oude stelsel ‘niet meer van deze tijd’ zou zijn. Maar er is weinig inhoudelijke invulling gegeven aan de vraag waarom het ‘beste systeem  van deze wereld ’ niet meer ‘van deze tijd’ zou zijn. Daarbij heeft het technische karakter van het debat ertoe geleid dat velen van ons door de bomen het bos niet meer zien. Het debat tussen betrokken ingewijden was zeer specialistisch, voor buitenstaanders nauwelijks te doorgronden, discussie daarbuiten was oppervlakkig en leverde geen wezenlijk inzicht in aard en noodzaak van de veranderingen. Bovendien zijn vele regels en voorschriften nog niet uitgewerkt.

Het voorstel Wet Toekomst Pensioenen is in december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De discussie over het wetsvoorstel is zeker nog niet verstomd. Dit symposion heeft als doelstelling om voor (en met) een select aantal genodigden en met eminente sprekers een open gedachtewisseling aan te gaan over noodzaak, aard en gevolgen, en wijze van tot stand komen van de nieuwe wet. De opzet is om de aandacht te vestigen op saillante kernpunten en de pensioenproblematiek te plaatsen in een algemeen-maatschappelijke context, zonder te verdwijnen achter het scherm van technisch jargon.

Voor programma zie hier

Aanmelden kan hierNew Book

9 december 2022

New book

In 2023, Routledge will publish my book

The Political Economy of Immigration in The Netherlands: Population, Land and Welfare 

 

The book starts with the history of The Netherlands: geological and cultural formation of the land (and the waters) and population development. The Netherlands is special as much of the land is man made, in particular the economically most developed western part. It is also special for its very high population growth rate that took off during the 19th century.

The key argument of the book is that population size is irrelevant for income per capita, that land is a binding constraint in The Netherlands and that negative external effects of increasing population size lead to welfare losses from further population growth, whether by natural growth or by immigration. Apart from a brief period of stimulation of  emigration (the early 1950’s) there has never been an explicit population policy. The massive immigration after the 1960’s has not been the subject of honest, open and dispassionate policy debates and the actual developments have barely been foreseen by policy makers. At present, the battle for scarce land is intense and bitter, with a strong clash between developers who want to build houses, farmers who do not want to give up farming and conservationists who increasingly find support in the courts for insufficiently caring for the natural environment. Socially accepted political consensus is as yet not in sight.